Als je voordat je ging scheiden recht had op bepaalde toeslagen of tegemoetkomingen, kan dit veranderen na je scheiding. Het kan ook zo zijn dat je door je scheiding ineens wél recht hebt op bepaalde toeslagen. Hoe zit het met je recht op toeslagen van de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de gemeente nadat je bent gescheiden?

Kinderbijslag

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit. De kinderbijslag is een overheidsbijdrage die los staat van het inkomen. De SVB keert de kinderbijslag uit aan de ouder waar jullie kind woont.

Woont jullie zoon of dochter om beurten bij jou en je ex-partner, dan ziet de SVB dit als co-ouderschap en wordt de kinderbijslag tussen jullie verdeeld. Van deze verdeling wordt alleen afgeweken als jullie daar zelf schriftelijke afspraken over hebben gemaakt in bijvoorbeeld het ouderschapsplan, of als de rechter anders heeft besloten in zijn uitspraak.

Kindgebonden budget

De Belastingdienst betaalt, afhankelijk van je inkomen, het kindgebonden budget uit. De Belastingdienst kan het kindgebonden budget voor een kind niet over beide ouders verdelen. Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan het kindgebonden budget krijgen. De verdeling van het kindgebonden budget moeten jullie onderling zelf regelen. Vanaf 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht op het aandeel dat ouders in de behoefte van het kind/de kinderen moeten bijdragen. Dit kan tot gevolg hebben dat er minder kinderalimentatie betaalt hoeft te worden.

Kinderopvangtoeslag

Voor de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst weer andere regels. Deze toeslag kun je alleen krijgen als je werkt of een opleiding volgt. Zorgen jij en je ex-partner ieder een deel van de week voor de kinderen middels co-ouderschap? Dan moeten jullie beiden de kinderopvangtoeslag aanvragen voor jullie eigen deel van de kosten.

Hebben jullie co-ouderschap afgesproken en meer dan twee kinderen? ‘Verdeel’ ze dan tussen jou en je ex-partner. Je schrijft bijvoorbeeld je zoon in op jouw adres en je dochter op dat van je ex-partner. Zo kun je allebei de inkomensafhankelijke tegemoetkomingen aanvragen. TIP:

Bijstandsuitkering

Als je na de scheiding niet meer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien, kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Ontvang je tijdens je scheiding al een bijstanduitkering? Je moet de scheiding dan melden bij de gemeente waar je woont of gaat wonen. De gemeente beoordeelt opnieuw of je afzonderlijk van je ex-partner nog recht hebt op de bijstandsuitkering.

Misschien ontvang je door je scheiding veel geld. Bijvoorbeeld door verdeling van vermogen of de overwaarde van het huis. Dit kan ervoor zorgen dat je geen recht (meer) hebt op een bijstandsuitkering. LET OP:

Heb je co-ouderschap met je ex-partner over de kinderen? Houd er dan rekening mee dat dat je na de scheiding een bedrag krijgt dat tussen de norm van alleenstaanden en die van eenoudergezinnen in ligt. Je hoeft immers niet alle kosten voor de kinderen te betalen omdat je die kosten deelt met je ex-partner.

Zorgtoeslag en huurtoeslag

Zorgtoeslag en huurtoeslag zijn inkomensafhankelijke toeslagen die worden uitbetaald door de Belastingdienst. Na je scheiding verandert de gezinssamenstelling en daardoor ook het totale inkomen. Je komt in aanmerking voor huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als je in een huurwoning woont en je inkomen onder een bepaald bedrag blijft. Voor zorgtoeslag is alleen de hoogte van het inkomen van belang. Je kunt bij de Belastingdienst terecht voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag.

Tegemoetkoming ouders

De Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO, voorheen de IB-Groep) verstrekt de tegemoetkoming ouders. Die bestaat uit de tegemoetkoming schoolkosten en de tegemoetkoming les- en cursusgeld. De ouder bij wie het kind op 1 augustus van het nieuwe schooljaar staat ingeschreven, kan de tegemoetkomingen aanvragen. Deze tegemoetkomingen zijn inkomensafhankelijk.

Zorgkorting

Vanaf 1 april 2013 is de alimentatieplichtige ouder met omgangsregeling in aanmerking gekomen voor een zogenaamde zorgkorting. Deze zorgkorting vervangt de omgangskosten van €5 euro per dag zoals eerder in de aanbevelingen opgenomen was. Of je in aanmerking komt voor zorgkorting is afhankelijk van je draagkracht. De hoogte van de zorgkorting varieert tussen 15 en 30 procent en is afhankelijk van de behoefte.