Nieuwe regels voor kinderalimentatie

Een gescheiden vader of moeder hoeft minder kinderalimentatie te betalen als hij/zij een omgangsregeling heeft met zijn of haar kind. De verlaging is groter naarmate hij/zij meer dagen per week voor de kinderen zorgt. Dat is een van de gevolgen van nieuwe regels rond kinderalimentatie die per 1 april 2013 zijn ingegaan. Maar de nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe gevallen.

De nieuwe regels zijn ingevoerd om het berekenen van de kinderalimentatie makkelijker te maken. Voor de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt voortaan gebruik gemaakt van een draagkrachttabel en een behoeftetabel die door de overheid zijn vastgesteld. De regels gelden vanaf 1 april 2013, en zijn alleen van kracht voor alimentatie die na die datum wordt vastgesteld.

De nieuwe regels hebben vooral als doel de berekening van kinderalimentatie eenvoudiger en beter voorspelbaar te maken. Er wordt minder rekening gehouden met de precieze bijzonderheden van de situatie. In plaats daarvan wordt uitgegaan van gestandaardiseerde gegevens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de woonlasten, ziektekosten en de kosten van de verzorging van de kinderen. Op die manier hoopt men lange discussies en onderhandelingen, met de daarmee gepaard gaande ruzie (en kosten) te vermijden.

Minimum bijdrage

Ouders met een laag inkomen die verplicht zijn kinderalimentatie te betalen, moeten volgens de nieuwe regels altijd minimaal 25 euro per maand bijdragen. Voorheen was dat niet zo.
Als de berekende alimentatie toch te hoog uitkomt voor de ouder, bijvoorbeeld omdat die een hoge restschuld op een woning moet afbetalen, kan de rechter besluiten de bijdrage voor de kinderen te verlagen.

Korting voor omgangsregeling

Ook komt er een ‘zorgkorting’ die resulteert in een lagere kinderalimentatie. De alimentatieplichtige ouder met een omgangsregeling komt daarvoor in aanmerking. De zorgkorting is 15, 25 of 35 procent als de kinderen respectievelijk 1, 2, of 3 dagen per week bij de minst verzorgende ouder verblijven. Ouders mogen hierover zelf een ander percentage afspreken, als zij het daarover eens zijn.

Voor mensen die voor 1 april 2013 al kinderalimentatie ontvingen of betaalden, verandert er niets. Maar als de alimentatie opnieuw moet worden vastgesteld door bijvoorbeeld werkloosheid of een stijgend inkomen van een van de ouders wordt wel de nieuwe rekenmethode gebruikt.