Een ouderdomspensioen kan uitgebreid worden met een nabestaandenpensioen, ofwel partnerpensioen. Overlijdt de pensioenopbouwer, dan wordt zijn of haar pensioen uitgekeerd aan de nabestaanden (partner en kinderen).

Bijzonder nabestaandenpensioen

Als je gescheiden bent en je ex-partner overlijdt, heb je nog steeds recht op (een deel van) zijn of haar nabestaandenpensioen. Na een scheiding wordt dit pensioen een bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Het bijzonder nabestaandenpensioen bestaat uit het bedrag dat is opgebouwd voor jullie scheiding. Je hebt dus geen recht meer op het geld dat na jullie scheiding opzij is gezet.

Een nabestaandenpensioen op risicobasis keert alleen uit bij overlijden tijdens het huwelijk. Bij ontslag, pensioen en echtscheiding vervalt de aanspraak op het nabestaandenpensioen op risicobasis.

Uitkering bijzonder nabestaandenpensioen

Volgens de wet heb je recht op het bijzonder nabestaandenpensioen bij een echtscheiding en bij het einde van een geregistreerd partnerschap. Bij een scheiding van tafel en bed ben je officieel nog steeds getrouwd. Komt je partner te overlijden, dan krijg je een nabestaandenpensioen. Pas bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt het een bijzonder nabestaandenpensioen.

Het bijzonder nabestaandenpensioen dat bij overlijden van je ex-partner wordt uitgekeerd, is meestal zeventig procent van het ouderdomspensioen. Kijk je pensioenregeling er goed op na hoeveel in jouw situatie wordt uitgekeerd.

Andere afspraken

Je kunt afwijken van de wettelijke regeling over het nabestaandenpensioen. Voor het maken van andere afspraken, is het verstandig een advocaat in te schakelen. Om deze afspraken rechtsgeldig te maken, moet er een echtscheidingsconvenant worden opgesteld.

Wat gebeurt er als mijn ex-partner hertrouwt?

Je hebt dan nog steeds recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. De nieuwe echtgeno(o)t(e) van jouw ex-partner krijgt bij overlijden daardoor minder uitgekeerd.