Overeenkomst 580x423Als je in scheiding ligt zijn teleurstelling, frustratie, woede en verdriet emoties die je in deze moeilijke periode zult herkennen. Naast de verwerking van jullie besluit om te gaan scheiden, zullen jullie in deze periode ook afspraken moeten maken over de toekomst. Je zult veel belangrijke beslissingen gaan nemen.

LET OP: Vanaf 1 januari 2012 is de Wet aanpassing gemeenschap van goederen van kracht, lees de belangrijkste wijzigingen! 

Stappenplan scheiden

Om je te helpen hebben we het hele proces van scheiden overzichtelijk in 7 stappen ondergebracht. Probeer niet alles tegelijk te willen regelen, maar pak het stap voor stap aan. Zo weet je zeker dat je niets vergeet en kun je alles puntsgewijs afhandelen.

Scheiden stap 1: vertel het je partner

Je weet al een tijdje dat het gewoon echt niet meer gaat. Je wilt scheiden, maar hoe ga je dit vertellen aan je partner? Deze eerste stap is misschien ook meteen de moeilijkste. Vertel het je partner altijd persoonlijk, hoe eng je dat ook vindt. Maak duidelijk dat je wilt scheiden door óók te zeggen dat je niet meer bij hem of haar wilt zijn. Dit klinkt hard, maar alleen ‘ik wil scheiden’ wordt vaak niet gehoord. De melding ‘mijn partner wil van mij scheiden’ kan mogelijk pas weken later echt door je partner gehoord worden. Geef je partner de ruimte om de situatie te laten bezinken, zodat hij of zij zich ook kan bedenken hoe het nu verder moet.

Scheiden stap 2: zoek de juiste hulp voor uw scheiding

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Daarvoor heb je een echtscheidingsmediator nodig. Wat de juiste hulp is voor jullie scheiding is afhankelijk van de manier waarop jullie getrouwd zijn en hoe jullie willen scheiden. Een mediator is gericht op harmonie. Hij probeert de scheiding samen met jou en je partner goed en zonder frustraties te laten verlopen. Als jullie allebei een advocaat in de arm nemen, kom je tegenover elkaar te staan. De procedure duurt dan vaak langer en verloopt soms met een hoop getouwtrek en is tot wel 10x zo duur.

Scheiden stap 3: de scheiding aanvragen

Volgens de Nederlandse wet kun je alleen scheiden als je huwelijk ‘duurzaam ontwricht’ is. Duurzaam ontwricht betekent dat de verhouding tussen jou en je partner zo is verstoord, dat je niet langer bij elkaar kunt blijven. Scheiden kan op twee manieren: je vraagt een echtscheiding aan, ook wel een verzoek tot echtscheiding genoemd, of je vraagt een scheiding van tafel en bed aan. In beide gevallen vraag je de echtscheiding aan bij de rechter. Normaal gesproken doet je scheidingsbemiddelaar of advocaat dat. Heb je nog niet de juiste hulp gevonden bij je scheiding? Wij kunnen je in contact brengen met een specialist bij jou in de buurt.

Scheiden stap 4: maak een financieel plan

Een echtscheiding regelen betekent voornamelijk afspraken maken. Wie gaat er voor de kinderen zorgen, wat is de hoogte van de onderhoudsverplichting, hoe verdelen we de bezittingen en schulden? Hoe meer je vastlegt voordat jullie naar de rechter gaan, hoe simpeler de rechtsgang wordt. Jullie zijn er immers al uit en de rechter hoeft het alleen maar te bevestigen. De afspraken die je maakt voordat je naar de rechter gaat, worden door de mediator vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, een eventueel ouderschapsplan en een zogenaamd zorg- & contactplan.

TIP: Maak een inventarisatielijst om een eerlijke boedelverdeling te kunnen maken.

Scheiden stap 5: maak afspraken over de kinderen

Als ouders heb je een zorgplicht voor je kinderen. Het maakt daarvoor niet uit of je getrouwd bent of gescheiden, samenwoont of uit elkaar bent: je zorgplicht blijft. Maar de kinderen kunnen niet op twee plekken tegelijk wonen, dus daar moet je afspraken over maken. Dit wordt ook wel de omgangsregeling genoemd. Als je wilt scheiden, moet je een ouderschapsplan maken. De afspraken die je maakt over de zorg- en opvoedingstaken komen hierin te staan. Het ouderschapsplan maakt onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding.

Scheiden stap 6: naar de rechter

Als jij en je partner overal afspraken over hebben gemaakt, dan is de scheiding bij de rechtbank alleen maar een formaliteit. Ben je het nog oneens over bepaalde zaken, dan moet de rechter die knopen doorhakken. Ben je het niet eens met zijn uitspraak, dan kun je in hoger beroep gaan. Ook kun je een voorlopige voorziening aanvragen. De rechter bepaald dan wat tijdelijk de hoogte van de alimentatie wordt of waar de kinderen, totdat de uitspraak er is, gaan wonen.

Scheiden stap 7: de scheiding definitief maken

Jullie zijn pas officieel gescheiden als de uitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als jullie zijn gescheiden van tafel en bed is jullie scheiding pas officieel wanneer de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de griffie van de rechtbank. De beschikking moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn. Let erop dat de advocaat deze termijn niet overschrijdt, anders verliest de beschikking zijn rechtskracht en blijft jullie huwelijk in stand. Een goede mediator bewaakt deze processen voor je.