Huwelijkse voorwaardenKinderen tijdens geregistreerd partnerschap

Er zijn belangrijke verschillen tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap als u kinderen krijgt. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Hierdoor krijgen de echtgenoten en het kind automatisch familierechtelijke banden. Dit heeft gevolgen voor onder andere de achternaam van het kind, het gezag, het omgangsrecht, de nationaliteit en het erfrecht.

Bij een huwelijk van mensen met hetzelfde geslacht, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval.

Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Beëindiging verbintenis

Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Hebben jullie wel minderjarige kinderen, dan moet u het geregistreerd partnerschap door de rechter laten ontbinden. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

De ontbinding van een geregistreerd partnerschap

Als beide partners hun geregistreerd partnerschap willen ontbinden en er zijn geen kinderen jonger dan 18 jaar, hoeft er geen rechter aan te pas te komen. Samen met een echtscheidingsmediator kunnen jullie een overeenkomst opstellen over de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. In die overeenkomst kunnen ook afspraken worden gemaakt over alimentatie en de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen. De notaris geeft aan de burgerlijke stand door dat jullie een overeenkomst hebben. Daarmee eindigt het geregistreerd partnerschap.

Kinderen

De situatie ligt iets anders als jullie wel kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar . Dan is het verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Een rechter moet daarna het geregistreerd partnerschap ontbinden. Wij adviseren met klem om naast de vaststellingsovereenkomst en het ouderschapsplan en zogenaamd ‘Zorg- & contactplan’ op te laten stellen. Hierin worden alle data vastgelegd en kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over huiswerk, sporten, muziekles et cetera… De bij ons aangesloten mediators en echtscheidingsbemiddelaars vertellen je graag in een persoonlijk gesprek welke zaken je zeker niet moet vergeten vast te leggen.

Naar de notaris

De notaris is bij uitstek geschikt om de gemaakte afspraken te voorzien van een zogenaamde executoriale titel, waardoor het afdwingen van de gemaakte afspraken veel makkelijker wordt. Ook hierover kun je in een persoonlijk gesprek over van gedachten wisselen met één van onze onafhankelijke experts.

Niet eens over einde relatie

Als een partner het geregistreerd partnerschap wil ontbinden, maar de andere partner niet, is de procedure hetzelfde als bij een echtscheiding. Dan moeten jullie naar een mediator. Hij of zij zal samen met jullie proberen de communicatie tussen jullie beiden te herstellen, waardoor jullie als geen ander in staat zullen blijken de belangrijkste zaken onderling goed vast te leggen. Uiteindelijk is een beschikking van de rechter nodig. Deze zal veel makkelijker en sneller besluiten om het geregistreerde partnerschap  te ontbinden wanneer er een goed doordacht plan aan hem/haar wordt voorgelegd. En dat scheelt enorm in de kosten!